شما هم اینطوری عکس می بینین؟

طرز صحیح مشاهده تصاویر +18اینگونه است ؟!
/ 1 نظر / 11 بازدید
Mr.myg

سلام آزاده والله این بنده خدا لقمه رو دور دهنش پیچونده وگرنه دیگه این روش ها مستعمل شده!!!![پلک] این روش ها رو به این بنده خداها یاد نده فردا پس فردا کور میشنا اون موقع من میندازم گردن تو[ابرو][نیشخند]