فاصله

من خزانم تو بهار

بین ما دیو زمستان سپید

انجمادی که میان من وتست

بسته دیواری بلند

تو بیا

تو بیا

تو بیا با نفس ات

یخ این فاصله را آب کنیم

/ 1 نظر / 12 بازدید
Amir

این شعرو خیلی دوست دارم