رودخانه تعادل

عکس های رودخانه تعادل ، عجیب ترین رودخانه جهان

 

عکس های رودخانه تعادل ، عجیب ترین رودخانه جهان
تا کنون راجع به رودخانه ای با سنگ های دارای تعادل چیزی شنیده اید؟

به گزارش ایران ناز مثل این است که این سنگها به همدیگر وصل هستند یا توسط یک ریسمان به هم متصل شده اند!در صورتی که هیچ اتصالی بین این سنگها وجود ندارد!
 
تصاویر زیر مربوط به این رودخانه است که به نام رودخانه هامبر  شناخته می شود. این رودخانه در کانادا جاریست.
 

 

عکس های رودخانه تعادل ، عجیب ترین رودخانه جهانش
تا کنون راجع به رودخانه ای با سنگ های دارای تعادل چیزی شنیده اید؟

به گزارش ایران ناز مثل این است که این سنگها به همدیگر وصل هستند یا توسط یک ریسمان به هم متصل شده اند!در صورتی که هیچ اتصالی بین این سنگها وجود ندارد!
 
تصاویر زیر مربوط به این رودخانه است که به نام رودخانه هامبر  شناخته می شود. این رودخانه در کانادا جاریست.
 
عکس های رودخانه تعادل ، عجیب ترین رودخانه جهان ، www.irannaz.com
 
عکس های رودخانه تعادل ، عجیب ترین رودخانه جهان ، www.irannaz.com
 
عکس های رودخانه تعادل ، عجیب ترین رودخانه جهان ، www.irannaz.com
 
عکس های رودخانه تعادل ، عجیب ترین رودخانه جهان ، www.irannaz.com
/ 0 نظر / 17 بازدید